en alles staat stil

Met alles staat stil bedoel ik alles hier op deze website.

De plannen zijn als volgt:
– antaladriaanse.com krijgt een andere bestemming;
– Ik wil mijn blog de komende tijd ontdoen van gedateerde of onzinnige berichten;
– Ik wil mijn online leven opschonen en beperken tot wat ik echt wil delen.

En dus is mijn blog verhuisd naar antaladriaanse.nl, en ga ik de komende tijd stapsgewijs de boel opruimen. Omdat -zeker de laatste tijd- zowel mijn bijdragen als het aantal bezoekers beperkt zijn, zal ’t geen haast hebben.

De artikelen over de (inmiddels overleden) fotograaf Guus de Jong en de firma Keur Kozijn zijn niet meeverhuisd. Aangezien deze twee artikelen in de voorbije jaren verreweg het meeste verkeer genereerden blijven ze hier voorlopig zichtbaar. Of en hoelang ik ze nog online laat staan weet ik niet. Waarschijnlijk tot eind 2016.

Het .com domein zal waarschijnlijk op termijn de plaats worden waar ik mijn muziek ga plaatsen. Maar eerst ga ik Google c.s. de kans bieden die site opnieuw te indexeren.

Dat dus.

guus de jong

08/09/2016

breaking:

uitspraak hof van justitie: delen van hyperlinks soms toch illegaal

zucht. om het nog ingewikkelder te maken.

ik verwijs graag naar dit artikel van charlotte meindersma.


02/03/2015

breaking:

het oordeel van de rechtbank overijssel van 24 februari j.l. in een zaak tussen een fotograaf en een bedrijf dat een foto had gebruikt, bevestigt eerdere jurisprudentie. kort en bondig:  de gebruiker van een foto heeft een zekere onderzoeksplicht om de fotograaf/auteursrechthebbende te achterhalen.

van de site van photoq:

Eenieder dient volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel uit te zoeken wie de auteursrechthebbende (in dit geval de fotograaf) is en van díegene toestemming te verkrijgen.

Het oordeel luidt als volgt:
‘Voorop wordt gesteld dat ook geen gebruik van een foto mag worden gemaakt, door deze bijvoorbeeld op een website te publiceren, als de gebruiker niet weet wie de fotograaf is. Anders gezegd: Wie niet weet wie de fotograaf is, mag de foto niet publiceren. De kantonrechter is van oordeel dat [zie uitspraak] had moeten onderzoeken of de publicatie van het Fotografisch Werk op haar website een inbreuk zou betekenen op het auteursrecht van de fotograaf die het Fotografisch Werk had gemaakt.’

lees de uitspraak hier (pdf)


02/02/2015

breaking:

guus de jong is vorige week op 80-jarige leeftijd overleden.


22/01/2015

nieuwe inleiding:

ik ben geen jurist. ik heb inmiddels enige kennis van het auteursrecht opgedaan, maar dit is complexe en vaak ondoorgrondelijke materie. dus laat je adviseren door mensen met verstand van zaken.

waarschijnlijk ben je hier terechtgekomen omdat je bent aangeschreven door fotograaf x of diens advocaten in verband met (mogelijke) schending van auteursrechten, en je vervolgens met de vraag “wat nu?” of “hoe zo?” bent gaan googlen.

het slechte nieuws eerst:
1. zij hebben een poot om op te staan. jij zit fout;
2. je bent te laat. de overtreding (je hebt een foto gebruikt zonder dat je toestemming hebt gekregen van de rechthebbende, en dus waarschijnlijk zonder dat je ervoor betaald hebt) is gepleegd;
3. ja, je had er alles aan moeten doen om te achterhalen wie de rechthebbende is. als dat niet te achterhalen was, had je de foto niet mogen gebruiken. op elke foto rust in principe auteursrecht. dat een foto vrijelijk van google te downloaden is, en door jan en alleman op andere sites gebruikt wordt, betekent niet dat het rechtenvrij gebruikt mag worden. jij hebt de pech dat ze bij jou aankloppen;
4. het gaat je naar alle waarschijnlijkheid geld kosten.

mijn advies is:
1. zoek juridische bijstand. dat hoeft je niet eens altijd meteen geld te kosten;
2. laat het niet wachten. laat je ook niet gek maken;
3. doe geen gekke, overhaaste of ondoordachte dingen;
4. ben je er bewust van dat dit soort claims voor zowel de fotograaf als hun juridische vertegenwoordiger een verdienmodel kunnen zijn. dat grote woorden en dreiging met juridische stappen hun pressiemiddel zijn. en dat het spel vuil gespeeld kan worden.

hieronder vind je mijn verhaal, hoe ik het indertijd heb aangepakt, zaken die ik te weten gekomen ben, en ervaringen en reacties van lotgenoten. (niet alle links zullen nog actief zijn. waar mogelijk herstel ik ze.)

sterkte.


mijn verhaal:

op donderdag 26 april 2012 kreeg ik een e-mail van i-ee, naar zeggen juridisch vertegenwoordiger van fotograaf guus de jong te amsterdam.

een dag eerder had ik een bekende foto van johan cruijff van google geplukt om kort aandacht aan diens 65e verjaardag te besteden. zoals te doen gebruikelijk op deze site en indien mogelijk vermeldde ik de bron/maker; enerzijds omdat ere toekomt aan wie deze verdient, anderzijds om bij eventuele bezwaren de maker eenvoudig in de gelegenheid te stellen om mij te benaderen en evt. direct het item te verwijderen. redelijkheid is het sleutelwoord.

ik had er niet bij nagedacht dat een foto die op tientallen websites in allerlei formaten voorkomt grote problemen zou gaan veroorzaken. in dit geval een boze e-mail met veel juridische termen, onderbouwingen en uitwijdingen. ofwel het gestrekte been.

zoals onderaan elke pagina (vorige versie) in de disclaimer op deze website te lezen is verwijder ik op eerste verzoek materiaal waarvan iemand zegt de maker/eigenaar te zijn. dit is een hobby website, met een beperkte hoeveelheid bezoekers, en er ontstaan voor mij geen drama’s als ik iets weghaal.

mijn eerste actie was het direct verwijderen van de foto, en het netjes beantwoorden van enkele vragen. zo ben ik opgevoed. en door medewerking te verlenen en beleefd te reageren dacht ik dat het hele verhaal in redelijkheid zou worden afgewerkt.

“guus de jong” verder lezen

keurkozijn (ervaringen en recente gebeurtenissen)

laatste aanvulling 05/12/2016

klik hier om meteen naar het originele artikel over mijn ervaringen met keurkozijn te gaan. direct hieronder vindt u een aantal updates n.a.v. de recente faillissementen van keurkozijn en een groot aantal gelieerde bedrijven.


update 22/02/2014:
mij bereiken berichten dat een aantal bedrijven die op hetzelfde adres als keurkozijn gevestigd zijn, sinds deze week in staat van faillissement verkeert. het gaat in ieder geval om keur solar (keursolar), een handelsnaam van zokeuk bv, project isolatie, een handelsnaam van zoknev bv, vegnevle bv (voorheen ventura gevelelementen bv), zokorktiw bv (voorheen kroon kozijn de wit bv), zokork bv (voorheen kroon kozijn nederland bv) de holding catsheuvel beheer bv en geveltechniek bv. in alle genoemde faillissementen is mr.jongerius van bax advocaten benoemd als curator.

het bedrijf egat nom bv (voorheen ventura montage bv en dochter van ventura business bv, zijnde een dochter van kc ventura bv, welke bv bestuurd werd door catsheuvel management bv) werd in juli 2013 failliet verklaard (faillissementsverslag niet meer online).

of er gevolgen zijn en wat deze gevolgen zijn voor de andere (kozijn) bedrijven van vn kozijntechniek cs weet ik niet. wel dat er inmiddels berichten zijn dat ook keurkozijn niet meer levert. dat de recente faillissementen op verschillende maar kort op elkaar volgende dagen zijn uitgesproken is ook zorgelijk. het heeft veel weg van een in elkaar stortend kaartenhuis.

update 24/03/2014:
inmiddels is er een eerste faillissementsverslag van de holding catsheuvel beheer (dank anonymus) en van de werkmaatschappijen (links naar de dossiers zijn toegevoegd). de volgende bedrijven zijn failliet:

Catsheuvel Beheer B.V.
KC Ventura B.V.
Subnev B.V. voorheen h.o.d.n. Ventura Business
De Gevel Unie B.V.
Vegnevob B.V. voorheen h.o.d.n.Ventura Gevelbouw B.V.
Zokork B.V. voorheen h.o.d.n.Kroon Kozijn Nederland B.V.
Vegnevle B.V. voorheen h.o.d.n.Ventura Gevelelementen
Zoknev B.V. voorheen h.o.d.n.VN Kozijn Techniek B.V.
Zokeuk B.V. voorheen h.o.d.n.KeurKozijn;
Zokorktiw B.V. voorheen h.o.d.n.Kroon Kozijn de Wit B.V.

update 22/04/2014:
voor zover ik kan nagaan (ik heb geen belang dus steek hier geen tijd in) is er sprake van een beperkte doorstart van keurkozijn en kroon kozijn. of deze doorstart inhoudt dat de nieuwe bedrijven verplichtingen, garanties en afspraken van de failliete bedrijven overnemen is mij niet bekend. de eerste berichten (www.klacht.nl/keurkozijn/klacht/sluitwerk-stuk/-dode link 1, 2) zijn echter weinig hoopvol.

voor meer informatie aangaande de faillissementen verwijs ik naar de site van de curator: bax advocaten.

update 24/04/2014:
ik zag dat het twitter-account van keurkozijn weer actief is. de website is ook gewoon in de lucht. jammer (en bedenkelijk) dat men op de website van keurkozijn (of elders) niets meldt over het faillissement, over de gevolgen voor klanten en over de doorstart (als daar echt sprake van is*). of heb ik iets gemist?

* het kan natuurlijk ook alleen de overname van naam, goodwill en adressenbestanden zijn.

update 23/11/2015:
kennelijk heeft de nieuwe eigenaar (de hanssen group*) bij de doorstart wel de lusten maar niet de lasten overgenomen. men komt garantie en onderhoudscontract niet na. (bron: consumentencontact) garantie zou vervallen zijn. ondanks certificaat (inmiddels niet meer op de site). maar dat leek sowieso altijd al op een gevalletje “slager die zijn eigen vlees keurt”. (bron: forum radar) en meer van zulks. (bron: klacht.nl)

het is natuurlijk vreemd dat nergens op de site van keurkozijn te zien is dat het om een nieuw bedrijf gaat. en dat de met de inmiddels failliete keurkozijn gemaakte afspraken ondanks garantie en fatsoen (de klanten kunnen er immers niets aan doen dat 1) de keurkozijn boom op de fles ging, en 2) de kwaliteit van de producten kennelijk te wensen overlaat) door de nieuwe eigenaren niet worden nagekomen, tja, dat geeft te denken.

verder spreekt zowel het onderstaande als het bovenstaande redelijk voor zich.

*hanssen group is gevestigd op het adres maasbreeseweg 5, panningen
op dit adres zijn o.a. ook gevestigd: de jong rutten, akh gevelelementen, duravest, beparma, htm beheer en de hoofdvestiging van (let op de spelling:) keur kozijn bv (ook te vinden in nieuwegein). plus nog een boel andere bv’s. ik heb niet verder gezocht.

afsluitende update 05/12/2016:
uit het 8e faillissementsverslag van de curator van catsheuvel beheer leid ik af dat het in elkaar gestorte (of gegooide) kaartenhuis inmiddels in zijn eindfase zit. het faillissement van catsheuvel beheer is in oktober 2016 door de curator voorgedragen voor afwikkeling.

het verslag meldt verder dat het faillissement van zokork bijna afgehandeld kan worden, “…alsmede de inmiddels beëindigde faillissementen: KC Ventura B.V. (C/05/14/165 F) opgeheven bij gebrek aan baten op 4 november 2014, Gevelunie B.V. (C/05/14/185 F) opgeheven bij gebrek aan baten op 4 november 2014, Zokorktiw B.V. (C/05/14/211 F) opgeheven bij gebrek aan baten 27 januari 2015, Zoknev B.V. (C/05/14/322 F) opgeheven bij gebrek aan baten 27 januari 2015, Zokeuk B.V. (C/05/14/323 F) opgeheven bij gebrek aan baten 3 februari 2015, Subnev B.V. (C/05/14/161 F) opgeheven bij gebrek aan baten op 28 juli 2015, Vegnevle B.V. (C/05/14/166 F) op 25 augustus 2015 beëindigd door het verbindend worden van de uitdelingslijst, alsmede Vegnevob B.V. (C/05/14/163 F) opgeheven bij gebrek aan baten op 19 juli 2016.”

als je de schulden die na afhandeling overblijven (en dus door de schuldeisers als verloren moeten worden beschouwd) bij elkaar optelt, gaat het de twee miljoen dik voorbij. en dan zijn er de klanten die naar garantie kunnen fluiten. enzovoorts. veel verliezers…

tja.

ik sluit het dossier keurkozijn.


mijn originele artikel van 22/11/2011:

keurkozijn

voor de googlers:
0348457968 is het nummer van de firma keurkozijn uit nieuwegein.
sterkte…

even klagen…
begin september heb ik bij een aantal bedrijven offerte aangevraagd voor het vervangen van twee kozijnen [formaat garagedeur: deur, raam, 2 bovenlichten]. één van de benaderde bedrijven was keurkozijn bv uit nieuwegein. een rondje internet had me al geleerd dat niet iedereen onverdeeld gelukkig was met het handelen en wandelen van keurkozijn, dus ik was gewaarschuwd. tegelijkertijd wil ik bij de keuze voor een leverancier mijn eigen beoordelingsvermogen ook een rol laten spelen, dus laat maar komen.

brief keurkozijn

“keurkozijn (ervaringen en recente gebeurtenissen)” verder lezen