Sabbatical

Sabbatical
Toen ik begin 2017 dit artikel schreef over de muzikale impasse waarin ik me op dat moment bevond, had ik niet gedacht dat die impasse zo lang zou gaan duren. Sterker, na dit voorjaar lijkt ze een vrij permanent karakter te hebben gekregen. Het is geen writer’s block. Nee, ik ben mijn enthousiasme kwijt, zowel voor liedjes maken als ze opnemen.

Na een korte pauze hoopte ik dat het afmaken van “Dichtbij” me zou helpen dat enthousiasme te hervinden. Het tegengestelde is echter het geval. Hoewel ik tevreden ben over het eindresultaat, en in ieder geval mijn bijdragen, bleken de release en wat volgde (zijnde niets) het laatste duwtje. Het is mooi geweest. De Testpiloten zijn weer in ruste.

En dat geldt ook voor mijn eigen muziek. Ik heb niets te vertellen. De liedjes blijven onafgemaakt. De teksten ongeschreven. De verhalen onverteld. De (virtuele) studio is gesloten. Een sabbatical. Voor onbepaalde tijd. En daarna zien we wel weer.

Gegroet,

Back in early 2017 I posted a lengthy article on my (Dutch) website about the musical drought I was experiencing at the time. At the time I did not realise that the drought would last this long. Worse, now it seems pretty permanent. It’s not a writer’s block. No, I have lost my enthusiasm, my drive, both for writing songs as recording them.

After having taken a short break I hoped that finishing “Dichtbij” would help me reconnect with that enthusiasm, that drive. As it turned out, it made things worse. Although I am happy with the final result, and in any case my contributions, the release and what followed (ie nothing) were the final push. It’s over. De Testpiloten have retired. Again.

And the same goes for my own music. Nothing to offer. Songs remain unfinished. Lyrics unwritten. Stories untold. The (virtual) studio doors are closed. A sabbatical. Indefinitely. And we’ll see after that.

Take care,

Antal

Blog: antaladriaanse.nl
Instagram: @antaladriaanse
Facebook: @antaladriaanse

Dichtbij – De Testpiloten

Hij is er! De nieuwe EP “Dichtbij” van De Testpiloten is vanaf vandaag -Moederdag- verkrijgbaar. Of, zoals ik het op de site van De Testpiloten verwoord:

Ze zijn snel, de online stores. Binnen een half uur nadat ik de EP bij DistroKid (onze distributeur) had afgeleverd en zij hem verwerkt en bij de online stores en streaming services aangeleverd hadden, was “Dichtbij” al in de iTunes store te vinden. Mooi op tijd voor Moederdag.

Ondertussen hebben de belangrijkste andere stores en streamers de EP inmiddels ook “live” staan. En de rest gaat ongetwijfeld snel volgen.

Mooi! Ook weer geregeld.

Lees hier meer over “Dichtbij”. Je vindt er ook links naar de belangrijkste online stores en streaming services.

We zijn benieuwd naar wat je van de EP vindt. Laat een berichtje achter op onze Facebook pagina of stuur ons een mailtje. En zegt het voort!

Antal

Tevreden met het eindresultaat, en over mijn bijdragen, met name de mix en mastering.

It’s here! “Dichtbij“, the new EP by De Testpiloten is out today, Mother’s Day. Or, like I wrote on the De Testpiloten website:

They move fast, the online stores. In less than half an hour after delivering the EP to DistroKid (our distributor) and them processing it and sending it to the online stores and streaming services, “Dichtbij” was available from the iTunes store. Right on time for Mother’s Day.

By now most of the important other stores and streamers have the EP “live”. And the others will follow.

Right! That’s taken care of.

Let us know what you think of the EP. Leave a message on our Facebook page or send us an email. And spread the word!

Antal

Happy with the end result, and with my contributions, especially the mixing and the mastering.

Dichtbij - De Testpiloten (DTEP03)

koop/download:
iTunes
Amazon

luister/stream:
Spotify
Apple Music
Google Play

Logistics #2

Na de eerste grote verhuizing van enige tijd geleden, is de herinrichting van deze site nu een feit.

Op deze website (antaladriaanse.com) vind je voortaan mijn muziek. En heel misschien ga ik de site ook gebruiken voor Engelstalige blog berichten. Heel misschien…

Een aanpassing van de layout staat voor een latere datum gepland.

Voor mijn persoonlijke website ga je naar antaladriaanse.nl. Daar vind je naast een boel tekst over van alles en nog wat, foto’s en andere zaken.

De nieuwe EP van De Testpiloten is vrijwel af. Vanavond masteren, dit weekend luisteren, artwork afmaken, en dan gaat ie naar de platenbaas. Het is een mooie, intieme plaat geworden. Ben benieuwd.

After the big switch a couple of moments ago, I have now finalised the relocation of the various elements of this website.

This website (antaladriaanse.com) has my music. And maybe I will use it for blogging in English. Maybe…

A layout redesign will happen at a later date.

My personal website, antaladriaanse.nl, has everything else. Lots of blog entries, photos, and much more. (All in Dutch.)

The new EP by De Testpiloten is pretty much ready. Mastering tonight, listening this weekend, finishing artwork, and then it’s off to the record boss. It’s a sweet, intimate record. Excited.

Antal Adriaanse

Logistics #1

Een paar maanden terug heb ik mijn blog verhuisd van deze website naar antaladriaanse.nl.

Qua liedjes en studiowerk ligt de boel nog plat. Hoewel ik na een pauze van een klein jaar wel weer aan het schrijven ben, kost het moeite de juiste toon, woorden en focus te vinden. Komt wel weer. Of niet.

Ondertussen werken Edwin en ik op het gemak aan een nieuwe EP van De Testpiloten. Mooie liedjes van Edwin, klein en intiem. Goed om weer samen te werken. Ik heb nog geen releasedatum, maar we hopen tegen het voorjaar klaar te zijn.

A couple of months ago I moved my blog from this website to antaladriaanse.nl (note: written in Dutch.)

As far as songs and studio work is concerned, not much is happening. Although I am back to writing after a break of about a year, it’s not easy to find the right tone, words and focus. Will return. Or not.

Meanwhile Edwin and I are working on a new EP by De Testpiloten. Nice songs by Edwin, small and intimate. Working together again feels good. I don’t have a release date just yet, but we hope to have it finished by this Spring.

Antal Adriaanse

One (EP)

One - Antal Adriaanse

One

Gemasterd, verwerkt en geleverd aan de stores. Songs op “One” zijn “All I Want”, “Just A Day”, “Gone” en “Lost For Love”. Nieuwe mixen. Artwork en info bij de tracks volgt binnenkort. Binnen enkele dagen/weken verkrijgbaar bij de meeste stores. Ik houd je op de hoogte.

Meer over “One” lees je hier.

Update 18/09/2016
Verkrijgbaar bij:
iTunes
Apple Music
Spotify
Google Play
Amazon

DistroKid

DistroKid is een service waarmee je je muziek in de meeste online stores en streaming services krijgt. Je betaalt een jaarlijkse fee. DistroKid ontvangt royalties en betalingen, en betaalt deze vervolgens 100% door aan de artiesten. Ik heb alleen maar positieve ervaringen met DistroKid. Aanrader.

Als je met DistroKid in zee wil gaan, kun je deze referral link [https://distrokid.com/vip/seven/554349] gebruiken. Jij krijgt 7% korting en ik krijg $5 voor elke signup.

Bron: distrokid.com/referrals/

One

Mastered, processed and delivered to stores. Songs on “One” are “All I Want”, “Just A Day”, “Gone” and “Lost For Love”. New mixes. Artwork and liner notes to follow soon. Available from most stores in a couple of days/weeks. I’ll keep you posted.

Read more about “One” here.

Update 18/09/2016
Available from:
iTunes
Apple Music
Spotify
Google Play
Amazon

DistroKid

DistroKid is a service that musicians use to put music into online stores & streaming services. You pay an annual fee. DistroKid collects royalties & payments, and sends 100% of these earnings to artists. My experiences with DistroKid are excellent.

If you want to signup with DistroKid, please use this referral link [https://distrokid.com/vip/seven/554349]. You’ll get a 7% discount, and I will make $5 for every signup.

Source: distrokid.com/referrals/

Antal Adriaanse

All I Want Gone Just A Day Lost For Love

 

Coming Soon

Binnenkort in dit theater: “One”.

Op de EP (de eerste in een serie) zullen vier liedjes staan die ik in 2015 en 2016 heb opgenomen: “All I Want” , “Just A Day”, “Lost For Love” en “Gone”. En ‘t is ikke, helemaal ikke. Dit is de cover.

Coming soon: “One”.

The EP (first in a series) will consist of four songs recorded in 2015 and 2016: “All I Want” , “Just A Day”, “Lost For Love” and “Gone”. And it’s me, all me. This is the front cover.

Antal Adriaanse

Coming soon: The EP "One"
EP “One”

En alles staat stil

Mijn actuele website en blog zijn verhuisd:
antaladriaanse.nl

Met alles staat stil bedoel ik alles hier op deze website.

De plannen zijn als volgt:
– Deze website -antaladriaanse.com- krijgt een andere bestemming;
– Ik wil mijn blog de komende tijd ontdoen van gedateerde of onzinnige berichten;
– Ik wil mijn online leven opschonen en beperken tot wat ik echt wil delen.

En dus is mijn blog verhuisd naar antaladriaanse.nl, en ga ik de komende tijd stapsgewijs de boel opruimen. Omdat -zeker de laatste tijd- zowel mijn bijdragen als het aantal bezoekers beperkt zijn, zal ‘t geen haast hebben.

De artikelen over de (inmiddels overleden) fotograaf Guus de Jong en de firma Keur Kozijn zijn ook meeverhuisd. Aangezien deze twee artikelen in de voorbije jaren verreweg het meeste verkeer genereerden, heb ik de originele artikelen vervangen door een verwijzing naar de nieuwe locatie.

Het .com domein zal waarschijnlijk op termijn de plaats worden waar ik mijn muziek ga plaatsen. Maar eerst ga ik Google c.s. de kans bieden die site opnieuw te indexeren.

Dat dus.

All I Want

All I Want - Antal Adriaanse

Eerste echt nieuwe afgemaakte lied in meer dan zes maanden. Ik had de afgelopen maanden weinig zin om diep van binnen te graven, wat ik nodig heb om een half-acceptabele tekst te kunnen schrijven. Hoe dan ook, ik ben er weer.

Het idee voor dit liedje ontstond al fingerpickend op de bank.De basis kostte niet veel tijd. Het schrijven van de tekst wel.

Ik had een ruwe schets van waarover het liedje zou moeten gaan. De eerste versie was in het Nederlands. Maar dat kreeg ik niet goed werkend. Dus dan in het Engels.

De woorden voor het refrein waren snel gevonden (toegegeven, dat zijn twee regels, en ook nog ‘ns niet de meest originele woorden die ooit in een liedje zijn gebruikt). De rest echter, 16 regels, bleek pittig. Ik heb een notitieboek met snel opgeschreven zinnetjes, uitdrukkingen, kleine gedichtjes, etc.; meestal vrij slechte ideeën. Maar ik vond een paar notities die ik een tijd terug na een lang gesprek had opgeschreven, en die kon ik verwerken in de eerste twee coupletten.

Zoekend naar inspiratie in het werk van een vriendin (ik ben een groot fan van haar schrijfstijl; inspirerend, gepassioneerd, eerlijk), realiseerde ik me dat waar zij over schreef min of meer was waar het liedje om ging. Dus nam ik een paar van haar woorden en verweefde deze met de mijne. Die “gevonden voorwerpen”, de extra lagen, en de kleine wijziging in richting betekenden ook een lichtere aanpak van het muzikale arrangement.

Dus, hier is ie, een nieuw liedje.

(Dit is de gereleasde versie. De eerdere demo versie staat niet meer online.)

First real new finished song in over six months. These past months I didn’t feel like searching within, which is what I need to do to write a semi-decent set of lyrics. Anyway, I am back.

While fingerpicking on the couch I got the idea for the song. The basic form didn’t take long. Writing the lyrics did.

I had a rough outline of what the song was going to be about. My initial draft was in Dutch. But I could not get that to work. So I tried English.

I quickly found the words for the chorus (granted, that’s two lines, and not the most original words ever used in a song.) The rest though, 16 lines, turned out to be tricky. I have a notebook with jotted down lines, phrases, little poems, etc; mostly bad ideas. But I found some notes I had written down after a long conversation a while ago, and turned those into the first two verses.

Looking for inspiration in a friend’s writings (I love her writing; inspirational, passionate, true), I realized that what she touched upon was pretty much what the song was about. So I took some of her words and blended those with mine. These “stolen goods”, the extra layers, and the slight change in direction also meant a lighter approach for the musical arrangement.

So, here you go, a new song.

(This is the released version. The earlier demo version is no longer online.)

What are you hearing?
Midi snare, percussion (egg, tambourine, couch), acoustic bass, acoustic guitars, synths, harmonica, vocals – Antal Adriaanse
Written, recorded, mixed, mastered April 09-23 2016 @ Studio Tal

“All I Want” verder lezen

Eeuwig Gaat Voorbij

Eeuwig Gaat Voorbij

Na een tijdje geen zin/inspiratie/energie en de aankoop van een nieuwe pc (en dus volledig opnieuw inrichten van mijn DAW-studio) ben ik wat oude demo’s gaan beluisteren. Er ligt van alles te wachten – demo’s, half afgemaakte tracks, liedjes waar ik niet verder mee kwam, teksten die nog ge- of herschreven moeten worden, gevoeligheden, etc. Zo ook “Eeuwig Gaat Voorbij”.

De eerste versie van “Eeuwig Gaat Voorbij” dateert van midden 2011. Het lied was gebaseerd op een midtempo groove, met een matige melodie in de coupletten, een flut refrein en weinig meer. Ook de tekst was niet helemaal af, maar goed genoeg om te bewaren. En op waarheid gebaseerd.

In het najaar van 2014 viel de tekst met een paar aanpassingen ineens op zijn plek, vond ik een oplossing voor het flut refrein en schreef nieuwe coupletten en een brug. De nieuwe demo ging terug op de plank. Om daar enkele weken geleden weer eens af te komen. Nu met resultaat.

Een paar avonden prullen, wat experimenteren, een zelfopgelegde deadline, en voila: liedje af. Ik weet zelf niet wat ik ervan moet vinden. Dus laat maar weten…

After a period of no desire/inspiration/energy and the purchase of a new pc (and so a full rebuild of my DAW-studio) I started listening to some old demos. There’s a pile of stuff – demos, half finished recordings, songs where I got stuck, lyrics the need to be (re)written, sensitive songs, etc. Like “Eeuwig Gaat Voorbij”.

The first version of “Eeuwig Gaat Voorbij” dates from mid 2011. The song was based on a midtempo groove, with a mediocre melody in the verses, a crap chorus and not much more. The lyrics weren’t finished either, although good enough to save for later. And based on true events.

In the fall of 2014 the words (with a couple of tweaks) suddenly fell into place, I fixed the crap chorus and wrote new verses and a bridge. That new demo went back on the pile. To be lifted off a couple of weeks ago. This time with result.

A couple of nights of fooling around, some experiments, a self imposed deadline, and voila: song finished. I’m not sure what to think of it. So, let me know…


“Eeuwig Gaat Voorbij” verder lezen

Fijne feestdagen / Happy holidays