Sabbatical

Toen ik begin 2017 dit artikel schreef over de muzikale impasse waarin ik me op dat moment bevond, had ik niet gedacht dat die impasse zo lang zou gaan duren. Sterker, na dit voorjaar lijkt ze een vrij permanent karakter te hebben gekregen. Het is geen writer’s block. Nee, ik ben mijn enthousiasme kwijt, zowel voor liedjes maken als ze opnemen.

Na een korte pauze hoopte ik dat het afmaken van “Dichtbij” me zou helpen dat enthousiasme te hervinden. Het tegenovergestelde is echter het geval. Hoewel ik tevreden ben met het eindresultaat, en in ieder geval mijn bijdragen, bleken de release en alles wat volgde (zijnde niets) de laatste ferme duw. Het is mooi geweest. De Testpiloten zijn weer in ruste.

En dat geldt ook voor mijn eigen muziek. Niets te melden. Liedjes blijven onafgemaakt. Teksten ongeschreven. Verhalen onverteld. De (virtuele) studio is gesloten. Een sabbatical. Voor onbepaalde tijd. En daarna zien we wel weer.

Gegroet,

Antal

Back in early 2017 I posted a lengthy article on my (Dutch) website about the musical drought I was experiencing at the time. At the time I did not realise that the drought would last this long. Worse, now it seems pretty permanent. It’s not a writer’s block. No, I have lost my enthusiasm, my drive, both for writing songs as recording them.

After having taken a short break I hoped that finishing “Dichtbij” would help me reconnect with that enthusiasm, that drive. As it turned out, it made things worse. Although I am happy with the final result, and in any case my contributions, the release and all that followed (ie nothing) were the final push. It’s over. De Testpiloten have retired. Again.

And the same goes for my own music. Nothing to offer. Songs remain unfinished. Lyrics unwritten. Stories untold. The (virtual) studio doors are closed. A sabbatical. Indefinitely. And we’ll see after that.

Take care,

Antal

Blog: antaladriaanse.nl
Instagram: @antaladriaanse
Facebook: @antaladriaanse