Don’t Give Up

Geïnspireerd en getriggerd door iets dat een vriendin gisteren op Facebook had gezet, ben ik diezelfde middag gaan zitten en heb Don’t Give Up geschreven.

Het begon met het eerste couplet, gevolgd door de muziek. Toen ik eenmaal de structuur had ben ik gaan werken aan de rest van de tekst. Ik wist wat ik wilde zeggen, moest alleen de juiste woorden en ritme vinden. Dus ben ik de rest van de dag terug blijven keren naar de tekst. Toen ik dacht dat het liedje klaar was ben ik aan de opnames voor een demo begonnen. Maar terwijl ik de zang opnam heb ik toch nog wat veranderingen gemaakt, waarvan sommige een flink verschil maakten.

Laat me weten wat je ervan vindt.

Inspired and triggered by something a friend posted on Facebook yesterday morning, I sat down that afternoon to wrote Don’t Give Up.

It started with the first verse, followed by the music. Once I had the structure I started working on the rest of the lyrics. I knew what I wanted to say, just needed the right words and rhythm. So rest of the day I kept returning to the lyrics. When I thought the song was finished, I started recording the demo. But while recording the vocal I made more changes, some of which made quite the difference.

Let me know what you think.

“Don’t Give Up” verder lezen

Chasing Shadows

Ik schreef de eerste schets van Chasing Shadows in zo’n tien minuten. Vervolgens kostte het een week om het samenhangend te maken en er -enige- betekenis aan te geven. Ik ben niet helemaal overtuigd van de tekst; misschien iets te bedacht, pretentieus.

Maar ik ben best tevreden met het resultaat. Het is hard werken, zeker binnen de beperkingen van lettergrepen en accenten en zo. Soms is de ene oplossing het begin van het volgende probleem. Een soort van waterbed effect. Hoe dan ook, ik denk dat ik een manier heb gevonden om met de vastlopers en de blokkades om te gaan (vooralsnog).

Laat me weten wat je ervan vindt.

I wrote the first draft of Chasing Shadows in about ten minutes. Then spent about a week trying to get everything to work and to make -at least some- sense. I’m not sure about the lyrics; maybe a bit too clever, pretentious.

But I am pretty happy with how it turned out. It’s hard work, especially within the limitations of syllables and accents and stuff. Sometimes one solution is the start of a new problem. Kind of a waterbed effect. Still, I think I have found a way to deal with the hold ups and blocks (at least for now.)

Let me know what you think.

“Chasing Shadows” verder lezen

Just A Day

Zo moeilijk en tijdrovend als het vorige liedje, “Gone“, was om te schrijven, zo gemakkelijk en snel kwam dit liedje tevoorschijn. “Just A Day”. En dat zonder dat ik echt van plan was om een liedje te schrijven. Werd wakker met een helder beeld van wat een perfecte dag, een perfect leven zou zijn, en met wie ik die wilde beleven. Alles bij elkaar een paar uur.

Ik had me voorgenomen om even geen ballads meer te schrijven, maar dit is er toch weer één. Een liefdesliedje, met kop en staart. Ja, ik heb een romantische kant.

Het is een demo. En ik heb alleen het noodzakelijk opgenomen. Zoals ik eerder al zei heb ik momenteel meer zin in schrijven dan opnemen. Ben er blij mee. Misschien neem ik ooit nog een “serieuze” versie van het liedje op.

Laat me weten wat je ervan vindt.

As difficult and time consuming the previous song, “Gone“, was to write, this one came about fast and easy. “Just A Day”. And I wasn’t even planning on writing a song. Woke up with a clear view of what a perfect day, a perfect life would be, and with who I would want to spend it. All I needed to do was write it down and sing the song. All in all it took only a couple of hours.

The plan was not to write more ballads for a while, but this one is another ballad. A love song, head to tail. Yes, I do have a romantic side.

This is a demo. And I have only recorded the essential bits. Like I mentioned before, at the moment I prefer writing over recording. Am happy with it. Maybe some day I will record a “serious” version of the song.

Let me know what you think.

Released version:

“Just A Day” verder lezen

Gone

Het heeft even geduurd. Eindelijk weer een liedje afgemaakt en in demo-vorm opgenomen. Er ligt van alles half af, vrijwel klaar, of klaar maar afgekeurd. Maar de productiviteit is niet al te hoog.

“Gone” begon begin augustus met de twee regels die het refrein vormen. Een eerste versie van het liedje was poppier, met meer vaart. Zowel het liedje als de tekst gingen me tegenstaan, en dus ben ik opnieuw begonnen, met de twee regels, een melodie hier en daar, en een redelijk idee van hetgeen ik wilde vertellen. Het schrijven van de tekst heeft me dagen, weken bezig gehouden. Van de 16 regels in de coupletten waren er doorgaans 10 à 12 goed, en 4 à 6 minder of slecht. En na elke verandering verschoof de balans. De uiteindelijke tekst -een combinatie van grofweg drie verhalen- brengt spijt, hoop en veerkracht samen.

Het is een demo. Inclusief ruwe kantjes, slordige momenten, en weinig franjes. Ik heb momenteel meer zin in schrijven dan opnemen. “Gone” komt misschien nog eens aan de beurt als ik weer serieus ga opnemen.

Laat me weten wat je ervan vindt.

It took me a while. Finally a new finished song, here as a demo. I have lots of stuff half finished, almost finished, or finished but rejected. But productivity isn’t very high.

“Gone” started life in August, with the two lines that form the chorus. A first version of the song was poppier, at a higher pace. Both the song and the words started to annoy me, so I started over, with the chorus, a melody here and there, and a pretty good idea of the story I wanted to tell. Writing the lyrics took me days, weeks. Of the 16 lines that form the verses, there would be 10 to 12 lines that were good, and 4 to 6 lines that were less or just crap. And with every change the balance shifted. The final set of lyrics -a combination of roughly three stories- are about regret, hope and resilience.

This is a demo. With rough edges, sloppy takes and few embellishments. At the moment I prefer writing over recording. So I may return to “Gone” someday, if and when I go back to recording again.

Let me know what you think.

Released version:

“Gone” verder lezen

Lost For Love

“Lost For Love”, een nieuw liedje. Muziek is geschreven op 8 mei 2015, tekst volgde enkele dagen later. Daarna nog een week of twee schaven aan beiden.

De tekst (zie hieronder) is gebaseerd op notities die ik in de afgelopen maand gemaakt heb. De woorden spreken voor zichzelf, op hun eigen vage wijze.

Hoewel min of meer af, beschouw ik de track als demo. Tekst en muziek kunnen later eventueel nog veranderen. De tijd zal het uitwijzen.

“Lost For Love”, a new song. Music was written on May 8 2015, lyrics followed a couple of days later. Then I spent two weeks tweaking both.

The lyrics (see below) are based on notes I made over the last month or so. They speak for themselves, in their own particular vague way.

Although pretty much finished, I consider this a demo. Lyrics and music may change eventually. Time will tell.

https://soundcloud.com/talsmuziekfabriek/lost-for-love/s-M4ojw

“Lost For Love” verder lezen

Ik Maak Nooit Meer Iets Mee

Belker heeft zojuist een eerste track van zijn aankomende EP “Geen Toerist Meer” uitgebracht. Deze bijzondere mix van “Ik Maak Nooit Meer Iets Mee” is een gestripte versie, met -naast Desmond’s zang en gitaar- Lazy J (Jan van Bijnen) op pedal steel en De Testpiloten (Edwin en -vooral- ik) als koor.

Desmond schrijft:

Ik zei tegen De Testpiloten: “Doe maar iets Beach Boys.” Afijn, niet veel later kreeg ik 32 sporen backing vocals. Te mooi om straks te begraven in de mix. Gecombineerd met de pedal steel van Lazy J is dit een mooie outtake voor de deluxe versie van the making of.

Wat mij betreft is dit de definitieve mix, maar ik denk dat Desmond toch voor de volle band versie zal gaan. Mooie mix, mooi liedje.

Belker has just released a first track from his upcoming EP “Geen Toerist Meer”. This alternative mix of “Ik Maak Nooit Meer Iets Mee” is a stripped down version, with -besides Desmond’s lead vocal and guitar- Lazy J (Jan van Bijnen) on pedal steel and De Testpiloten (Edwin and -mainly- me) doing the backing vocals.

Desmond writes:

I told De Testpiloten: “Something Beach Boys.” Anyway, soon after I received 32 tracks of backing vocals. Too nice to bury in the mix later on. Combined with Lazy J’s pedal steel van Lazy J this is a nice outtake for the deluxe version of the making of.

As far as I am concerned this is the definitive mix, but I think Desmond will go for the full band version. Nice mix, nice song.

Run (Out Of The Blue)

(Ruwe) demo van een nieuwe song, getiteld “Run (Out Of The Blue)”. Losjes gebaseerd op recente gebeurtenissen. Mijn eerste (volledige) liedje in bijna twee jaar. In het engels, dat ook nog.
(Rough) demo of a new song, called “Run (Out Of The Blue)”. Loosely based on recent events. The first song I have written (and finished) in almost two years. In English, no less.

“Run (Out Of The Blue)” verder lezen

Smile

Ik werd vorige week wakker met Eric Clapton’s versie van “Smile” in mijn hoofd. Het is zo’n liedje dat ik bij de eerste keer dat ik het hoorde meteen aan mijn lijst met favorieten toevoegde.

Maar ja, goed vinden is één ding, een cover versie opnemen is iets anders. Nu ben ik sinds een maandje of zo weer wat actiever met opnames en muziek bezig. En dan naast het In ‘t Wild re-release project en de single “Het Water Van De Maas” toch vooral zang en koortjes voor het nieuwe project van vriend Belker. Ik moet nog steeds die opvolger van “Tegels” afmaken (nee, geen stap verder gekomen), dus een nieuwe cover staat niet bovenaan het lijstje. Tja.

I woke up with Eric Clapton’s version of “Smile” in my head. A song that was an instant favourite from the first time I heard it.

However, liking a song is one thing, recording a cover version is another. Now, over the last month or so I am slowly getting back in action as far as recording and music is concerned. Besides the In ‘t Wild re-release project and the single “Het Water Van De Maas” my current focus has been on the new Belker project. I still need to finish the successor of “Tegels” (no, no progress at all), so a new cover should not be top priority. Ah well.

“Smile” verder lezen

Guus de Jong

Dit artikel is verhuisd naar mijn andere website.

-> Guus de Jong

 

Keurkozijn (ervaringen en recente gebeurtenissen)

Dit artikel is verhuisd:

-> Keurkozijn (ervaringen en recente gebeurtenissen)